Oznam o výberovom konaní NP KC

Oznam o výberovom konaní NP KC

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

a)  jedno pracovné miesto odborného garanta KC;

b)  jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;

c)  jedno pracovné miesto pracovníka KC.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 21.08.2017 o 14.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 15.08.2017 do 15.30 hod. (koniec pracovnej doby).

Oznam o výberovom konaní  v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyberovom_konani_kc2