Oznam o výberovom konaní NP KC

Oznam o výberovom konaní NP KC

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

  • jedno pracovné miesto odborného garanta KC.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.10.2017 o 13.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 06.10.2017 do 14.30 hod. (koniec pracovnej doby).

Oznam o výberovom konaní v súbore pdf na stiahnutie   oznam_o_vyberovom_konani_kc4