Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 09.03.2020 o 09.00 hod. v kancelárii starostu obce na obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 05.03.2020 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Oznam o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tp_2020