Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 8. júna 2020 o 09.00 hod. v priestoroch zasadacej miestnosti na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 4. júna 2020 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Oznam o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_2020_2