Oznam o vyhlásení výberového konania

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) – zastupovanie počas materskej dovolenky,

1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.3.2019 o 13.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu v Pečovskej Novej Vsi, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 07.03.2019 do 15.30 hod.

Oznam o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_tp_2019