Oznámenie o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Pečovská Nová Ves – Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce

Oznámenie o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Pečovská Nová Ves – Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce

Oznámenie o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Pečovská Nová Ves – Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce

v súbore pdf  oznamenie_o_prerokovani_zad2_upno_pnv_verejnost