Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v MŠ Pečovská Nová Ves

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v MŠ Pečovská Nová Ves

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v MŠ Pečovská Nová Ves

1 pracovné miesto – školský špeciálny pedagóg alebo školský logopéd alebo sociálny pedagóg v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.

v súbore pdf  oznamenie_o_volnom_pracovnom_mieste_ms_np_prim