Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves – špeciálny pedagóg