Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves – učiteľ dejepisu

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves – učiteľ dejepisu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves – učiteľ druhého stupňa základnej školy, aprobácia – dejepis

v súbore pdf   oznamenie_o_volnom_pracovnom_mieste_zssms_ucitel_dejepisu