Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca – asistent učiteľa v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  oznamenie_o_volnom_pracovnom_mieste_asistent_ucitela