Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v ZŠsMŠ Pečovská Nová Ves