Oznámenie o voľných pracovných miestach v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Oznámenie o voľných pracovných miestach v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
v súbore pdf  oznamenie_o_volnom_pracovnom_mieste_zssms_ucitelka_do_ms

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca – učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie – špeciálny pedagóg – logopéd
v súbore pdf oznamenie_o_volnom_pracovnom_mieste_zssms_logoped

Informácia o voľnom pracovnom mieste údržbár – kurič
v súbore pdf  oznamenie_o_volnom_pracovnom_mieste_zssms_udrzbar_kuric

Informácia o voľnom pracovnom mieste pomocná sila v kuchyni – upratovačka
v súbore pdf oznamenie_o_volnom_pracovnom_mieste_zssms_kucharka_upratovacka