Oznámenie o výberovom konaní v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Oznámenie o výberovom konaní v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves

Oznámenie o výberovom konaní v ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves na pracovné pozície učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (materská škola), upratovačka, kuchárka

v súbore pdf  oznamenie_o_vyberovom_konani_zssms_ucitel_ms_upratovacka_kucharka