Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. júna 2017 o 13.30 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20. júna 2017 do 15.00 hod.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  oznamenie_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_tp2