Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta referent/referentka oddelenia vnútornej správy u zamestnávateľa Obec Pečovská Nová Ves

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta referent/referentka oddelenia vnútornej správy u zamestnávateľa Obec Pečovská Nová Ves

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

referent/referentka oddelenia vnútornej správy

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 13.11.2019 do 15.00 hod. na adresu: Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Osobný pohovor sa uskutoční dňa 15.11.2019 v čase od 08.30 hod. v budove Obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, Pečovská Nová Ves a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania v súbore pdf na stiahnutie  oznamenie_o_volnom_pracovnom_mieste_referent_ovs

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v súbore docx na stiahnutie  Súhlas – uchádzači o zamestnanie

Súhlas o spracúvaním osobných údajov v súbore pdf na stiahnutie  Súhlas – uchádzači o zamestnanie