Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Pečovská Nová Ves vyhlasuje výberové konanie na

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 5. júna 2017 o 13.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská Nová Ves.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 31. máj 2017 do 15.00 hod.

Oznámenie v súbore pdf na stiahnutie   oznamenie_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_tp