Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Pečovskej Novej Vsi 10.11.2018

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Pečovskej Novej Vsi 10.11.2018

Miestna volebná komisia v Pečovskej Novej Vsi oznamuje, že v súlade s § 174 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo k vzdaniu sa kandidatúry kandidáta:

20. Ľudovít Straka, Ing. 52 r., obchodný zástupca, Kresťanskodemokratické hnutie

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva – Ľudovít Straka, Ing.