Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – SO 02 – ul. Mlynská – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – SO 02 – ul. Mlynská – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves – SO 02 – ul. Mlynská – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_kolaudacneho_konania_mk_pnv_mlynska