Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby – Altánok a sklad na pozemku p.č. 781/1 k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby – Altánok a sklad na pozemku p.č. 781/1 k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby – Altánok a sklad na pozemku par. č. 781/1 v k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_konania_o_dodatocnom_povoleni_stavby_na_pozemku_781_1