Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Pečovská Nová Ves – Revitalizácia ul. Ľutinskej, SO 01 Cyklistický chodník – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia – Pečovská Nová Ves – Revitalizácia ul. Ľutinskej, SO 01 Cyklistický chodník – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu: Pečovská Nová Ves – Revitalizácia ulice Ľutinskej, SO 01 Cyklistický chodník – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_konania_predlzenie_sp_cyklochodnik_lutina