Oznámenie o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia stavby – Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec

Oznámenie o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia stavby – Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec

Oznámenie o začatí konania o predĺžení termínu ukončenia výstavby a o upustení od ústneho pojednávania – Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_predlzenie_sp_bukovec