Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – Cyklotrasa EuroVelo 11

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – Cyklotrasa EuroVelo 11

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania na deň 18.03.2019 o 9.00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi

oznamenie_o_zacati_konania_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin_obec_pnv_eurovelo