Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – ul. Kostolná, Školská

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – ul. Kostolná, Školská

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou na deň 04.01.2019 o 9.30 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Pečovskej Novej Vsi

oznamenie_o_zacati_konania_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin_na_ul_kostolna_skolska