Oznámenie o začatí obstarávania aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Pečovská Nová Ves

Oznámenie o začatí obstarávania aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Pečovská Nová Ves

Oznámenie o začatí obstarávania aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_obstaravania_zad2_upno_pnv