Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny na základe žiadosti Mesta Lipany –  v súbore pdf na stiahnutie  oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_vyrub_drevin_mesto_lipany