Oznámenie o začatí stavebného konania – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_mk_k_zidovskemu_cintorinu