Oznámenie o začatí stavebného konania – MK ku komunitnému centru v Pečovskej Novej Vsi

Oznámenie o začatí stavebného konania – MK ku komunitnému centru v Pečovskej Novej Vsi

Oznámenie o začatí stavebného konania – Miestna komunikácia ku komunitnému centru v Pečovskej Novej Vsi

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_mk_ku_komunitnemu_centru