Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – 2×12 b.j. bežný štandard, NN, VO, OEZ – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – 2×12 b.j. bežný štandard, NN, VO, OEZ – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – 2×12 b.j. bežný štandard, SO 08 Úprava NN vedenia a DP, SO 09 Úprava vedenia VO, SO 10 Odberné elektrické zariadenia – 2×12 b.j. – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_pnv_2x12_bj_nn_vo_oez