Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves, 4 BD – NN vedenie – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves, 4 BD – NN vedenie – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves, 4 BD – NN vedenie – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_pnv_4x12_bj_nn_vedenie