Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B. J. – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B. J. – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – bytový dom 4 x 12 B. J. – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_pecovska_nova_ves_bytovy_dom_4x12_bj