Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 2 RD, NN vedenie – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 2 RD, NN vedenie – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – IBV 2 RD, SO 01 NN vedenie, SO 02 Odberné elektrické zariadenie – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_pnv_ibv_2rd_nn_vedenie