Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – úprava TS6, úprava VN a NN – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – úprava TS6, úprava VN a NN – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Pečovská Nová Ves – úprava TS6, úprava VN a NN na pozemku parc. č. KN-C 780/12; 912/14; 741; 780/62; 780/38 katastrálne územie Pečovská Nová Ves na základe žiadosti Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_pnv_uprava_ts6_vn_nn