Oznámenie o začatí stavebného konania – Rekonštrukcia a rozšírenie MK vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, SO 02 MK na ul. Mlynská – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Rekonštrukcia a rozšírenie MK vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, SO 02 MK na ul. Mlynská – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – Rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Pečovská Nová Ves, SO 02 – miestna komunikácia na ul. Mlynská – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_mk_pnv_mlynska