Oznámenie o začatí stavebného konania – Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p.č. KN-C 1471/22

Oznámenie o začatí stavebného konania – Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p.č. KN-C 1471/22

Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú stavbu – Rozšírenie distribučnej siete k MŠ na p.č. 1471/22 v k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_rozsirenie_distribucnej_siete_plynu_k_ms