Oznámenie o začatí stavebného konania – SO – 02 Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – SO – 02 Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania – SO – 02 Prestavba miestnej komunikácie na ul. Rómskej v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_mk_romska_pnv