Oznámenie o začatí územného konania – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania pre umiestnenie stavby – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 B.J. – Bežný štandard – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_bytovy_dom_pecovska_nova_ves