Oznámenie o začatí územného konania – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi

Oznámenie o začatí územného konania – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi

Oznámenie o začatí územného konania pre umiestnenie stavby – Miestna komunikácia k židovskému cintorínu v Pečovskej Novej Vsi – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_mk_k_zidovskemu_cintorinu