Oznámenie o začatí územného konania – MK ku komunitnému centru

Oznámenie o začatí územného konania – MK ku komunitnému centru

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby Miestna komunikácia ku komunitnému centru v Pečovskej Novej Vsi

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_mk_ku_komunitnemu_centru