Oznámenie o začatí územného konania – Optický kábel SITEL s.r.o. Sabinov – Stará Ľubovňa

Oznámenie o začatí územného konania – Optický kábel SITEL s.r.o. Sabinov – Stará Ľubovňa

Oznámenie o začatí územného konania pre umiestnenie líniovej stavby – Optický kábel SITEL s.r.o. Sabinov – Stará Ľubovňa

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_opticky_kabel_sitel

situácia v súbore pdf  opticky_kabel_sitel_situacia_pecovska