Oznámenie o začatí územného konania – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul. – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul. – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul. – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_rozsirenie_vodovodu_a_kanalizacie_pnv_romska_ul