Oznámenie o začatí územného konania – Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania – Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania pre umiestnenie stavby – Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_rozsirenie_vodovodu_hlavna