Oznámenie o začatí územného konania – Vodovod Pečovská Nová Ves na pozemku C-KN 511/1; 513/5 – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania – Vodovod Pečovská Nová Ves na pozemku C-KN 511/1; 513/5 – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania – Vodovod Pečovská Nová Ves na pozemku C-KN 511/1; 513/5  katastrálne územie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_vodovod_pnv_na_pozemku_511_1_513_5