Oznámenie o začatí územného a stavebného konania – Garáž na pozemku p.č. 1550/3

Oznámenie o začatí územného a stavebného konania – Garáž na pozemku p.č. 1550/3

Oznámenie o začatí konania v spojenom územnom a stavebnom konaní, nariadenie ústneho konania – Garáž na pozemku parc. č. 1550/3, k.ú. Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_a_stavebneho_konania_garaz_na_pozemku_1550_3