Oznámenie o začatí územného a stavebného konania – Rodinný dom a garáž na pozemku parc. č. 1549/13 k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného a stavebného konania – Rodinný dom a garáž na pozemku parc. č. 1549/13 k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania – Rodinný dom a garáž na pozemku parc. č. 1549/13 kat. územie Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_a_stavebneho_konania_rodinny_dom_a_garaz_na_pozemku_1549_13