Oznámenie o začatí územného a stavebného konania – Spevnená plocha, ul. Na Rybníkoch

Oznámenie o začatí územného a stavebného konania – Spevnená plocha, ul. Na Rybníkoch

Oznámenie o začatí konania v spojenom územnom a stavebnom konaní a nariadenie ústneho konania – Spevnená plocha, ul. Na Rybníkoch p.č. 912/14 – Pečovská Nová Ves

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_uzemneho_a_stavebneho_konania_spevnena_plocha_na_rybnikoch