Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 BJ, SO 06 – Kanalizácia dažďová – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2×12 BJ, SO 06 – Kanalizácia dažďová – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o vydanie povolenia pre žiadateľa EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01  Sabinov na uskutočnenie vodnej stavby – Bytový dom v obci Pečovská Nová Ves 2 x 12 BJ, bežný štandard, SO 06 – Kanalizácia dažďová – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_vodopravneho_konania_dazdova_kanalizacia_bytovy_dom_ekosvip