Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, SO 01 Vodovod – Južná ul. – Hlavná ul., SO 02 Vodovod – Poľský dvor – Hlavná ul. – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_vodopravneho_konania_vodovod_pnv_hlavna_juzna_polsky_dvor

situacia_vodovod_pnv_juzna_hlavna

situacia_vodovod_pnv_polsky_dvor_hlavna