Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – I/68 Sabinov, preložka cesty

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – I/68 Sabinov, preložka cesty

Podľa § 10 ods. 3 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní  pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: I/68 Sabinov, preložka cesty

oznamenie_o_zacati_vyvlastnovacieho_konania_I68_sabinov_prelozka_cesty_08112019