Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania – Rodinný dom na pozemku parc. č. 289; 290; k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania – Rodinný dom na pozemku parc. č. 289; 290; k.ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní – Rodinný dom na pozemku parc. č. 289; 290; k. ú. Pečovská Nová Ves – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania_rd_na_pozemku_289_290