Oznámenie o zahájení územného konania – Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, Ochranný protipovodňový val – verejná vyhláška

Oznámenie o zahájení územného konania – Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, Ochranný protipovodňový val – verejná vyhláška

Oznámenie o zahájení územného konania o umiestnení stavby a využívaní územia – Lom a ložisko Pečovská Nová Ves, Ochranný protipovodňový val na základe návrhu PEhAES, a.s. Ľubotice – verejná vyhláška

v súbore pdf  oznamenie_o_zahajeni_uzemneho_konania_lom_pnv_protipovodnovy_val